Perl最速伝説


数代入のコース
コード補足
3.18
for($i=0; $i<1000000; $i++){
	$a=1;
}
3.18
for($i=0; $i<1000000; $i++){
	$a=100000000;
}
数値の桁数は関係ないけど
3.47
for($i=0; $i<1000000; $i++){
	$a='a';
}
文字の代入は遅い
3.65
for($i=0; $i<1000000; $i++){
	$a='aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa';
}
2.12
my $a;
for($i=0; $i<1000000; $i++){
	$a=1;
}
my付けたら早そう
3.79
for($i=0; $i<1000000; $i++){
	@a[0]='a';
}
3.48
%a=('a'=>'1','b'=>'2','c'=>'3','d'=>'4','e'=>'5','f'=>'6','g'=>'7');
for($i=0; $i<1000000; $i++){
	$a{'a'}='a';
}
配列より連想配列の方が早い

Perl最速伝説 CYBER RIDDLE