Perl最速伝説


り返し文のコース
コード補足
1.42
for($i=0; $i<1000000; $i++){
}
オーソドックス
1.57
for(;;){
	if($i>1000000){
		last;
	}
	$i++;
}
2.44
for($i=0;;$i++){
	if($i>1000000){
		last;
	}
}
forの中でi++すると何故か遅い
1.44
for($i=0; $i<1000000;){
	$i++;
}
0.88
for(1..1000000){
}
まさに最速
1.44
$i=0;
while($i<1000000){
	$i++;
}
1.57
$i=0;
while(-1){
	if($i>1000000){
		last;
	}
	$i++;
}
1.43
$i=0;
until($i>1000000){
	$i++;
}
1.57
$i=0;
until(0){
	if($i>1000000){
		last;
	}
	$i++;
}
2.85
$i=0;
do{
	$i++;
}while($i<1000000);
クロックの恩恵を受けなければただのドンガメだぜ!
2.85
$i=0;
do{
	$i++;
}until($i>1000000);
同上

Perl最速伝説 CYBER RIDDLE